Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2020

beauty2do
8601 ccf3 390
Reposted fromtfu tfu viawaniliowaa waniliowaa
beauty2do
2559 35d7
Reposted fromviolator violator viawaniliowaa waniliowaa
beauty2do
To wszystko przez ten wysoki ton, który wzięliśmy (…) na samym początku. I stało się coś okropnego: wszystkie formy pośrednie są między nami niemożliwe
— Listy Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory

January 17 2020

beauty2do
beauty2do
9546 0512 390
Reposted fromvertheer vertheer viaoblivious oblivious
beauty2do
5678 0991 390
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaoblivious oblivious

January 10 2020

beauty2do
1423 8779 390
What if you're that person but I'm not ready?... 
Reposted fromrudosci rudosci viawaniliowaa waniliowaa
beauty2do
Wrażliwość jest formą inteligencji, nie ma sensu wyjaśniać jej tym, którzy jej nie mają.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawaniliowaa waniliowaa
beauty2do
8137 d0a8 390
Reposted fromIriss Iriss viawaniliowaa waniliowaa
beauty2do
1086 8a25 390
cool gurl.
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viawaniliowaa waniliowaa
beauty2do
Za każdym razem, gdy się z kimś rozstajesz, zostawiasz u tego kogoś kawałek swojej duszy A ten ból… to jest brak tego kawałka. Boli, bo jest u kogoś innego . Czasem widzę te kawałki na różnych ludziach, jako takie małe niebieskie światełka. [ Samotáři, 2000]
— czy widzisz jak lśnię na niebiesko?
Reposted frompasazerka pasazerka viawaniliowaa waniliowaa
beauty2do

Jeszcze nie wiem, czy etap w którym jestem w życiu jest tym odpowiednim, czy to, co teraz robię to właściwy wybór.

Ale wiem, że się nie zawraca. Życie mnie tego nauczyło, że choćby nie wiem co, nie zawraca się. Nie ma dokąd, miejsce do którego się wraca nigdy nie jest już tym samym miejscem, z którego się odchodziło.

Niczego nie można być pewnym, ale po raz pierwszy w życiu czuję spokój na to, co będzie. Pierwszy raz się nie martwię.

I nie mogę się przyzwyczaić, że jest tak dobrze.

— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawaniliowaa waniliowaa

January 01 2020

beauty2do
7230 e04b 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viawaniliowaa waniliowaa
beauty2do
4159 7c4d 390
Reposted fromBabson Babson viawaniliowaa waniliowaa
9663 6a62 390
Reposted fromerial erial viawaniliowaa waniliowaa
beauty2do
Reposted frombluuu bluuu viawaniliowaa waniliowaa
beauty2do
2636 9f34 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viawaniliowaa waniliowaa
beauty2do
3242 d517 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawaniliowaa waniliowaa
beauty2do
6500 852b 390
Reposted fromohshit ohshit viawaniliowaa waniliowaa
beauty2do
2990 a559 390
Reposted fromcontigo contigo viawaniliowaa waniliowaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl