Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2017

beauty2do
W moim sercu jest niebieski ptak,  który chce wyfrunąć,  ale ja twardo - nie  - mówię - zostań,  nie pokażę cię nikomu. 
W moim serce jest niebieski ptak,  który chce wyfrunąć,  ale ja polewam go whiskey i zaciągam się  dymem z papierosa.  I dziwki, i barmani,  i sprzedawcy sklepowi  nie wiedzą, że  on  tam jest. 
W moim sercu jest niebieski ptak,  który chce wyfrunąć,  ale ja twardo - nie  - mówię - siedź tam. Chcesz  mi namieszać,  chcesz mi popsuć  szyki,  chcesz zaszkodzić sprzedaży  moich książek  w Europie. 
W moim sercu jest niebieski ptak,  ale jestem za sprytny. Wypuszczam go  tylko czasem nocą  kiedy wszyscy śpią.  Mówię: wiem, że tam jesteś,  więc nie smuć się.  Potem wpuszczam go z powrotem,  ale on troszkę mi tam śpiewa,  nie pozwoliłem mu całkiem  umrzeć.  I śpimy tak razem  związani  sekretnym paktem,  to całkiem miłe  wywołać płacz  u mężczyzny, ale ja nie  płaczę, a  Ty? 
— Charles Bukowski - Bluebird
Reposted fromstonerr stonerr
beauty2do
Zatrzymaj się na chwilę. Wszystko jest w porządku. Gdzieś w tobie tkwi rozwiązanie wszystkich problemów.
— Christopher Vogler - Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy
Reposted frompuella13 puella13 viastonerr stonerr
beauty2do
2156 75e4 390
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viastonerr stonerr
beauty2do
Tego dnia, gdy dziecko zrozumie, że żaden dorosły nie jest doskonały - staje się nastolatkiem. Tego dnia, gdy im wybacza - staje się dorosłym. Tego dnia, gdy wybacza sobie - staje się mądrym.
— Olden Nolan
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viastonerr stonerr
beauty2do
4552 feee 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viastonerr stonerr
beauty2do
nie mogę ci tego powiedzieć, ale jeśli poczytasz moją zupę, dowiesz się wszystkiego.
Reposted frommemequeen memequeen viastonerr stonerr
beauty2do
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastonerr stonerr
beauty2do
2734 018b 390
Reposted fromNajada Najada viastonerr stonerr
beauty2do
5455 b942 390
Reposted frombrumous brumous viastonerr stonerr
beauty2do
9019 1737 390
Reposted fromCimala Cimala viastonerr stonerr
2381 3a96 390

kyraneko:

honeyswtfits:

magic cat

blessed post

Reposted from10k-saints 10k-saints viastonerr stonerr
5968 2588 390
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viastonerr stonerr
beauty2do
2570 e6b6 390
Reposted fromxnothingspecial xnothingspecial viastonerr stonerr
beauty2do
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

beauty2do
1751 02d2 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viastonerr stonerr
beauty2do

September 26 2017

8811 519f
Reposted fromamatore amatore
8808 b6cf 390
Reposted fromamatore amatore
8795 5b38 390
Reposted fromamatore amatore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl