Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

beauty2do
3945 5d8e 390
Reposted fromfelicka felicka viaseksgrupowy seksgrupowy
beauty2do
8855 8c15 390
Reposted fromhaszek haszek viastonerr stonerr
beauty2do
2263 d92a 390
Reposted fromflesz flesz viastonerr stonerr
beauty2do

Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny rozwój.

Kiedyś mówiłem: Jeśli Ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się Tobą.

Dziś mówię: Ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli Ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.

— Jim Rohn
Reposted fromasz asz viastonerr stonerr
beauty2do
5447 ffc0 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viadontbemad dontbemad
beauty2do
1782 df0b 390
budapeszt
Reposted fromsouxie souxie viadontbemad dontbemad
beauty2do
4898 4218 390

February 08 2018

beauty2do
Seksapil to sprawa wnętrza kobiety. Gdyby chodziło o urodę, to wszystkie ładne kobiety byłyby seksowne, a nie są.
— Michelangelo Antonioni (via axamiitt tumblr )
Reposted fromtouchthesky touchthesky viastonerr stonerr
beauty2do
1369 d7e2 390
Reposted fromposzum poszum viapeptodowicz peptodowicz
beauty2do
2525 e62c 390
Reposted fromTankistD TankistD viadontbemad dontbemad
beauty2do
6468 5777 390
Reposted fromsavatage savatage viastonerr stonerr

February 02 2018

beauty2do
4847 4652 390
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viastonerr stonerr

February 01 2018

3425 d68c 390

time spent with cats is never wasted
- sigmund freud

Reposted fromdurchdieblume durchdieblume viastonerr stonerr

January 29 2018

beauty2do
6675 d201 390
Reposted frompiehus piehus viastonerr stonerr

January 23 2018

beauty2do
4817 c56d 390
Reposted fromyoungblood youngblood viapeptodowicz peptodowicz
beauty2do
1041 e4d8 390
Reposted fromeriksson eriksson viapeptodowicz peptodowicz
beauty2do
beauty2do
0821 43cb
Reposted frompeptodowicz peptodowicz
beauty2do
2598 a67b 390
Reposted frompeptodowicz peptodowicz
beauty2do
4148 1c28 390
Reposted frompeptodowicz peptodowicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl