Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2017

8811 519f
Reposted fromamatore amatore
8808 b6cf 390
Reposted fromamatore amatore
8795 5b38 390
Reposted fromamatore amatore

August 24 2017

9927 f80b 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viamisza misza
beauty2do
7087 a20b 390
Reposted fromflesz flesz viamisza misza
7072 44dd 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamisza misza
beauty2do
2277 6128 390
Reposted frommisza misza
beauty2do
2884 c291 390
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem viamisza misza
beauty2do
Wstydzę się
Na plaży gdy ktoś na mnie patrzy
I w autobusie
Buzuje we mnie wstydu zaczyn
Nie wiem gdzie
Się bardziej schować więc wychodzę

Wstydzę się
Napełnia mi czerwienią lica
Jąkam też
Choć bardzo chciałabym wykrzyczeć
Cała drżę
A oczy mi się szklą od życia
— domowe melodie - wstydzę się
Reposted fromRedowskaa Redowskaa viamisza misza
beauty2do
Reposted fromibalpangi ibalpangi viamisza misza
beauty2do
1978 1dc2 390
Reposted frommisza misza
beauty2do
2054 3712 390
Reposted frommisza misza
beauty2do
5102 90e8 390
Wiersze o moim psychiatrze 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viamisza misza
5657 8cd6 390
Reposted fromamatore amatore vianattsu nattsu

August 23 2017

9679 e698 390
Reposted fromnudes nudes viapurplecornflowers purplecornflowers
beauty2do
Reposted fromsidus sidus viapurplecornflowers purplecornflowers
1630 a1d0 390
Reposted fromamatore amatore viastonerr stonerr

August 20 2017

beauty2do
7524 045d 390
Reposted fromdjLangley djLangley
beauty2do

August 13 2017

beauty2do
- Jaka jest różnica? - zapytałam go. - Pomiędzy miłością swojego życia a bratnią duszą? - Jedno jest wyborem, a drugie nie. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viamhsa mhsa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl